HELLO LANGUAGE CENTRE S.R.O. (DÁLE JEN HLC) POSKYTUJE SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ SMLUVNÍ VZTAH MEZI HLC A KLIENTEM VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (PŘÍPADNĚ JEHO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM) A JSOU PRO ZÚČASTNĚNÉ STRANY ZÁVAZNÉ.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

3. PŘEDMĚT SLUŽEB

4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

5. CENA OBSTARÁVANÝCH SLUŽEB

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

7. ZMĚNY V ROZSAHU SLUŽEB, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ