Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování DVPP!

Vyberte si konkrétní termín konání z našeho katalogu !!!

Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu.

Obsah

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Studium doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Moduly:

 1. úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny, 3 H,
 2. učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin, 4 H,
 3. fonetika a výslovnost, 4 H,
 4. žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě, 6 H,
 5. výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 4 H,
 6. výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 4 H,
 7. výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ , 4 H,
 8. výuka mluvení pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 4 H,
 9. výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 4 H,
 10. výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 4 H,
 11. metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, 5H
 12. ICT ve výuce - Interaktivní tabule, 6 H,
 13. projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků, 4H,
 14. portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu, 4 H
 15. závěrečný seminář – prezentace přípravy 1 vyučovací hodiny, 3 H,

Forma

Prezenční a interaktivní

Vzdělávací cíl

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Hodinová dotace

Studium zahrnuje 67 hodin výuky, přímá výuka (60 h) + náslechové hodiny (7h)

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

15 osob, pedagogičtí pracovníci
Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Udělení akreditace MŠMT

Vzdělávací centrum Hello s.r.o (pdf, 339 kB)

Akce

Pomaturitní studium

Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu a rezervujte si místo na příští školní rok! Více informací.

Pro pedagogy

Programy DVPP, Letní školy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

Nabídka práce

Aktuálně hledáme na posílení našeho týmu Kooordinátora/ku jazykových kurzůVedoucí/ho pobočky v Brně. Více informací

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových škol Naši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook