Jak vést žáky 1.stupně ZŠ ke správné výslovnosti

Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování DVPP!

Vyberte si konkrétní termín konání z našeho katalogu !!!

Seminář se zaměřuje na jednotlivé součásti vyučovacího procesu.

Obsah

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Kurz se zabývá praktickými výukovými prostředky, jak zařadit primární logopedickou prevenci ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy, hlavně v prvním ročníku. Na ukázkových materiálech jsou účastníci obeznámeni se strukturou preventivních logopedických cvičení, které může učitel zařadit do výuky gramatiky, čtení, psaní a slohu. Naučí se zpracovávat text tak, aby mu děti porozuměly a zapamatovaly si jej.

Moduly:
1) Teoretická část

 1. Systém podpůrných opatření ve školství, zakotvení logopedické péče v systému vzdělávacích programů, systém logopedické péče v České republice, legislativní vymezení, logopedická prevence u dětí mladšího školního věku, 1 VH,
 2. Základní charakteristika narušené komunikační schopnosti, funkčně správná výslovnost, stimulační programy rozvoje komunikačních schopností ve složce obsahové, zvukové, gramatické a pragmatické u dětí prvního ročníku základní škol, 2 VH,
 3. Charakteristika českých hlásek, základní znalosti o mluvních orgánech, hlasová kultura, zásady hlasové hygieny, orientační logopedické vyšetření, 1 VH,

2) Praktická část, 4 VH

 1. Procvičování motoriky jazyka a rtů, gymnastika mluvidel a správného dýchání
 2. Příklady cvičení fonematického sluchu
 3. Zásady metodiky při výchově ke správné výslovnosti
 4. Příklady zařazení prvků logopedické prevence do výuky čtení
 5. Cvičení správné artikulace českých hlásek ve slabikách, slovech a větách
 6. Využití říkadel, básní, zpěvu, pohybu a výtvarného vyjádření
 7. Zvládnutí odlišností dlouhých a krátkých vokálů
 8. Příklady využití obrazových materiálů, hudebních nástrojů a interaktivních prezentací
 9. Video – náslech

Forma

Prezenční a interaktivní

Vzdělávací cíl

Učitelé si osvojí základy správné metodiky zařazování jazykových cvičení do školní výuky. V průběhu kurzu budou informováni nejen teoreticky, ale budou se samostatně podílet na tvorbě přípravy pro vyučování, kde mohou pak své nové znalosti rozvíjet v pedagogické praxi. Posluchačům budou předány podnětné materiály a pracovní listy. Také výukové video na dané téma informuje o dané problematice. Tento kurz bude přínosem pro učitele, kteří mohou obohatit výuku českého jazyka u žáků na prvním stupni základních škol. Svou odborností povedou děti ke správné výslovnosti a kladnému vztahu k rodnému jazyku.

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

15 osob, učitelé 1. Stupně ZŠ

Udělení akreditace MŠMT

Vzdělávací centrum Hello s.r.o (pdf, 339 kB)

Akce

MÁŠ MATURITU V KAPSE?

Zvládli jste maturitu z angličtiny? Udělejte si teď, dokud máte vše v hlavě, mezinárodní zkoušku Cambridge English!

Pomaturitní studium

Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu a rezervujte si místo na příští školní rok! Více informací.

ZÁPIS DO LETNÍCH KURZŮ!

Začínáte? Nebo se naopak chystáte na certifikát? Chcete zkusit nový jazyk? Potřebujete více mluvit? Pro každého z vás máme žhavou nabídku! Přihlaste se nyní do letních celoprázdninových nebo intenzivních kurzů.

Pro pedagogy

Programy DVPP, Letní školy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

Nabídka práce

Aktuálně hledáme na posílení našeho týmu Kooordinátora/ku jazykových kurzůVedoucí/ho pobočky v Brně. Více informací

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových škol Naši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook