Moderní škola

Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování DVPP!

Vyberte si konkrétní termín konání z našeho katalogu !!!

Obsah

Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace

Kurz poskytuje komplexní škálu znalostí a propojuje oblast pedagogiky, didaktiky, psychologie a informačních technologií s praktickými měkkými dovednostmi, zejména z oblasti komunikace. Kurz se zabývá tím, jak nastavit mezi rodiči a pedagogy takovou spolupráci a komunikaci, která respektuje obě strany jako partnery ve vzdělávání. Část věnovaná zpětné vazbě klade důraz na pochopení základního smyslu zpětné vazby a na principy podávání a přijímání zpětné vazby. Seznamuje také s tradičními i méně obvyklými technikami pro podávání a získávání zpětné vazby a nechává na účastnících, aby si vybrali tu vhodnou pro sebe a své žáky. V další části se kurz zaměřuje na konfliktní situace a žáky s potřebou zvýšené pozornosti a individuální péče. Ujasňuje pojmy a věnuje se pochopení a prevenci nežádoucích projevů chování ve třídě i jejich řešení. Představuje také koučování jako cestu přenosu větší odpovědnosti a iniciativy z učitele na žáka. Spolu s účastníky hledá prvky koučování využitelné ve školách. Další oblastí, které se kurz věnuje, jsou metody vyučování. Seznamuje účastníky s širokou paletou výukových metod a analyzuje vhodnost jejich použití pro jednotlivé učební typy, ale zejména výběr dle cíle a fáze vyučování. Závěrečná část se soustředí na samotné pedagogy. Mapuje aktuální stav účastníků z hlediska ohrožení syndromem vyhoření. Ukazuje, jak v životě rozložit priority a získávat energii na dobré podávání výkonů v pracovním životě i naladění se na harmonii a klid v životě osobním. Poslední oblastí rozvoje, na kterou se kurz soustředí, je práce s informačními technologiemi. Ukazuje, jak nám nové technologie mohou usnadnit komunikaci, ušetřit čas a pomoci při sdílení nejen výukových materiálů v týmu.

Moduly:

Jak komunikovat s rodiči

 1. Vzájemná očekávání aneb pohled z druhé strany, 1 VH,
 2. Na co si v komunikaci s dospělými dávat pozor, 1 VH,
 3. Techniky asertivní komunikace dospělý – dospělý, přístup zaměřený na řešení, 2VH,
 4. Tradiční i netradiční formy komunikace a spolupráce, 2VH,
 5. Jak vytvořit prostředí bezpečí a spolupráce, 1VH,
 6. Jak citlivě sdělit nepříjemné informace, 1VH,

Komunikace se zaměřením na cílenou zpětnou vazbu

 1. Vymezení pojmů: zpětná vazba, hodnocení, pochvala, odměna, trest, 1 VH,
 2. Specifika výukové komunikace, kvalita a způsob komunikace – vliv na výsledky žáků, 1VH,
 3. Smysl, přínos, principy zpětné vazby + jak získat relevantní zpětnou vazbu, 3 VH,
 4. Techniky podávání zpětné vazby – modelové situace, 2 VH,
 5. Práce s chybou, 1 VH,

Jak zvládat konfliktní situace a žáky s potřebou zvýšené pozornosti a individuální péče

 1. Vymezení emočně vypjatých a probl.situací – pohled všech zúčastněných, 1 VH,
 2. Signály a spouštěče těchto situací aneb čemu a jak lze předejít, 2 VH,
 3. Zvládání konfliktů zaměřené na řešení – modelové situace, 2 VH,
 4. Práce s emocemi (vlastními i dětskými) – modelové situace, 2 VH,
 5. Nástroje jak vztahy mezi dětmi dát (vrátit) do správných kolejí, 1 VH,

Koučování aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu

 1. Základní pojmy: kouč, koučování, nástroje, 1 VH,
 2. Pomoc (podpora) x kontrola (nevyžádaná pomoc) aneb nepleťme si pojmy, 1 VH,
 3. Koučovací techniky a nástroje – ukázky, 1 VH,
 4. Od hodnocení k (sebe)reflexi – cesta k větší odpovědnosti a iniciativě žáků – praktické příklady, 2 VH,
 5. Není otázka jako otázka – praktická typologie + modelové situace, 2 VH,
 6. Využití koučovacích technik a nástrojů (nejen) ve školní praxi – brainstorming, 1 VH,

Aktivizační metody – cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávání

 1. Jak podpořit motivaci, práce s výukovými cíli – zážitková hra, 2 VH,
 2. Učební typy – jak se kdo učí + test, 1 VH,
 3. Jak funguje mozek – zacíleno na paměť, 1 VH
 4. Vědecké metody i praktické minitriky jak zvýšit efektivitu učení – diskusní kotel nad ne/výhodami a praktickým využitím jednotlivých metod, 2 VH,
 5. Příprava konkrétní vzdělávací jednotky nebo její části – modelové situace, 2 VH,

Jak nevyhořet

 1. Co je stres, druhy stresu, příznaky stresu, stresory, 1 VH,
 2. Vlastní analýza, test syndromu ohrožení, typologie A,B, 1VH,
 3. Relaxační techniky – ochutnávka: AT, Jacobson, 2VH,
 4. První pomoc při akutním stresu, pomoc při dlouhodobějším stresu, aktivační cvičení, 2 VH,
 5. Životní energie, trojnožka a prevence duševní hygieny, 2 VH,

Komunikace s využitím moderních technologií

 1. Co jsou to on-line aplikace a práce v cloudu, rozdíl oproti tradičnímu prostředí, 1VH,
 2. Řešení Microsoft Office365 – základní součásti, smysl použití, výhody a nevýhody, 3VH,
 3. Praktické ukázky možností pro týmovou komunikaci a spolupráci – sdílení a správa dokumentů v  prostředí Sharepoint Online, 2VH,
 4. Propojení on-line prostředí MS Office 365 s kancelářskou sadou MS Office 2010/2013, 1VH,
 5. Základy audio/video komunikace v aplikaci Lync, dvoustranné spojení a konference, 1VH,

Forma

Prezenční

Vzdělávací cíl

Účastníci získají konkrétní tipy jak mezi rodiči a pedagogy nastavit partnerskou spolupráci a komunikaci. Vyzkouší si, jak sdělit citlivé a nepříjemné informace rodičům tak, aby byly přijaty a druhá strana měla zájem podílet se na řešení či nápravě situace. Cílem další části je naučit se více pracovat s motivací ke studiu konkrétního učiva a jeho smyslem, jakožto prostředkem k snazšímu a trvalejšímu učení. Účastníci se seznámí s paletou výukových metod a budou schopni si z nich vybrat takové, které jim pomohou zapojit při výuce maximum smyslů, aktivizovat žáky a efektivně naplnit cíl hodiny. Dále si uvědomí, jak zpětná vazba ovlivňuje motivaci a důvěru a jak účinný pomocník pro ukazování pokroků to může být, je-li správně využíván. Vyzkouší si různé techniky zpětné vazby, aby si následně vybrali tu vhodnou pro sebe a pro aplikaci ve svých hodinách. V další části získají nové poznatky ke zvládání konfliktních situací a problémových žáků. Vyzkouší si, jak tyto situace řešit a zejména jak jim předcházet, díky včasnému podchycení signálů. Pochopí, jak funguje koučování, a jak by jim mohlo pomoci přenést část odpovědnosti a iniciativy z učitele na žáka. V části věnované informačním technologiím se naučí pracovat v prostředí Microsoft Office 365 a využívat je ke sdílení materiálů a komunikaci v týmu. V závěru se účastníci budou moci zastavit a zamyslet nad svým dosavadním fungováním z hlediska prevence syndromu vyhoření a psychohygieny. Získají informace, jaké možnosti práce se sebou z hlediska udržení a zachovávání životní energie a dobíjení baterií mají. Získají konkrétní návody, jak pracovat s akutním stresem

Hodinová dotace

56 vyučovacích hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

10 osob, učitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení

Udělení akreditace MŠMT

Vzdělávací centrum Hello s.r.o. (pdf,370kB)

Akce

Pomaturitní studium

Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu a rezervujte si místo na příští školní rok! Více informací.

Pro pedagogy

Programy DVPP, Letní školy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

Nabídka práce

Aktuálně hledáme na posílení našeho týmu Kooordinátora/ku jazykových kurzůVedoucí/ho pobočky v Brně. Více informací

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku




Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových škol Naši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook