ESF_logo2.png

Obsah seminářů

1. Workshopy – mezinárodní certifikáty AJ a NJ

Workshopy jsou hlavní formou vzdělávacích aktivit tohoto projektu zaměřené na anglický a německý jazyk. Účastníci mají možnost seznámit se s mezinárodními výstupy pro cizí jazyky, prodiskutovat problematiku SERR s odborníky, ujasnit si problémy, se kterými se učitelé setkávají při zavádění výstupů SERR do výuk, získat rady a doporučení odborníků na danou problematiku. V návaznosti na tyto semináře lze využívat služeb konzultačního a poradenského centra určené účastníkům workshopů respektive učitelům cizích jazyků.
Hlavní témata workshopů:

 • seznámení učitelů s mezinárodními výstupy pro cizí jazyky Společným evrop.referenčním rámcem,
 • návody, jak zapracovat SERR do výuky cizích jazyků na školách, případně do ŠVP,
 • témata spojená s přípravou žáků na složení mezinárodní jazykové zkoušky z AJ nebo NJ jako způsobu jak potvrdit a garantovat kvalitu své výuky,
 • Společný evropský referenční rámec, vymezení jednotlivých úrovní,
 • typologie mezinárodních zkoušek,
 • analýza nejužívanějších zkoušek,
 • analýza písemných a ústních zkoušek,
 • hodnocení písemných částí mezinárodních zkoušek,
 • nácvik pro písemnou část mezinárodních zkoušek,
 • hodnocení ústní částí mezinárodních zkoušek,
 • nácvik pro ústní část mezinárodních zkoušek,
 • analýza materiálu vedoucí k přípravě na mez. zkoušku atd.

Délka workshopu:

 • průměrně 6 hodin

Účastníci workshopu získají:

 • učebnici v návaznosti na problematiku,
 • balíček výukových a informačních materiálů,
 • slevy na kurzy pro veřejnost a mezinárodní certifikáty organizované naší autorizovanou jazykovou školou,
 • občerstvení zajištěno.

V návaznosti na workshopy bylo zřízeno Poradenské centrum pro učitele cizích jazyků.

Termíny - přehled všech aktuálně vypsaných termínů

Přejít k přihláškám.

2. Kurz ECDL Start

ECDL je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti! Zjišťuje pomocí praktických testů, zda uchazeč je schopen efektivně využívat základní informační technologie! Tento certifikát je kvalifikačním předpokladem pro získání zaměstnání v mnoha institucích a firmách v ČR, v Evropě ale i dalších částech světa.

Kurz nabízí:

 • získání celoevropsky uznávané kvalifikace - ECDL Certifikát,
 • možnost úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem,
 • zefektivnění využívání výpočetní techniky a zvýšení své pracovní výkonnosti,
 • možnost získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání,
 • získání mobility a širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zemích Evropské Unie.

Náplň kurzu (jednotlivé moduly):

 • základy informačních technologií,
 • používání PC a správa souborů,
 • textový editor,
 • grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace,
 • služby informační sítě.

Pro testování na ECDL Start je nutno zvolit 4 moduly z nabízených témat v kurzu. Je také možné absolvovat test na všech sedm témat ECDL a získat velký certifikát. Více informací na www.ecdl.cz.

Rozsah kurzu:

 • 5 dnů prezenční formy výuky (8.30-15.30),
 • samostatné úkoly řešené e-learningovou formou výuky a online konzultací.

Účastníci kurzu získají:

 • po úspěšném složení zkoušky mezinárodně platný certifikát,
 • balíček výukových a informačních materiálů včetně flash disku,
 • slevy na kurzy pro veřejnost a mezinárodní certifikáty organizované naší autorizovanou jazykovou školou,
 • občerstvení zajištěno.

Termíny - přehled všech aktuálně vypsaných termínů

Přejít k přihláškám.

3. Kurz Zapojení on-line aplikací a služeb ve výuce cizích jazyků na základních a středních školách (akreditace MŠMT)

Zapojení online aplikací a služeb do výuky cizích jazyků na základním a středním stupni vzdělávání je novou metodou, neboť vlivem prostředí závislého na Internetu mají některé služby odlišné priority od stávajících desktopových programů. Účastníci školení by měli získat znalosti a zkušenosti, které jim dopomůžou k zatraktivnění stávající výuky. Online služby nabízené a vhodné pro školství jsou na dobré úrovni a stojí za to se jim věnovat v rámci rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Výhoda online aplikace je především v praktickém využití a kooperativním pojetí výuky, má ale i silný potenciál v podobě šíře existujících služeb a řešení, které jsou vzájemně propojitelné.
Nedílnou současí života na Internetu je také využití sociálních služeb, ať už ve formě diskusních fór, hlasujících anket nebo aplikací typu Facebook a Twitter. Pedagogové musí udržet krok se svými studenty nejen, co se týká využívání a smyslu těchto služeb, ale také k jejich aktivnímu zapojení při řešení samostatných úkolů nebo spolupráci v týmech.

Osnova kurzu:

 • on-line Google aplikace,
 • tvorba a prezentace online studijních materiálů,
 • porozumění a využití sociálních aplikací,
 • online aplikace.

Náplň kurzu (jednotlivé bloky):

 • on-line Google aplikace (G-mail, Google Kalendáře, Google dokumenty, google formuláře),
 • tvorba a prezentace online studijních materiálů a interaktivních pomůcek (Blog a blogování, Windows Live Movie Maker, Google YouTube),
 • porozumění a využití sociálních aplikací (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+),
 • online aplikace a služby (Aplikace Mind Meister, Google Translate, Doodle, TeamLab, DimDim, Google záložky, Synchronizace obsahu na Internetu)

Rozsah kurzu:

 • 4 dny prezenční formy výuky (9.00-15.00),
 • samostatné úkoly řešené e-learningovou formou výuky a online konzultací.

Účastníci kurzu získají:

 • balíček výukových a informačních materiálů včetně flash disku,
 • slevy na kurzy pro veřejnost a mezinárodní certifikáty organizované naší autorizovanou jazykovou školou,
 • občerstvení zajištěno.

Termíny - přehled všech aktuálně vypsaných termínů

Přejít k přihláškám.

4. Kurz TKT – Teaching KnowledgeTest (akreditace MŠMT)

TKT je mezinárodní zkouška určená výhradně pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. V českém kontextu se hodí především pro učitele základních a středních. Složením zkoušky učitel získá certifikát s mezinárodní platností vydaný institucí Cambridge ESOL (která rovněž organizuje jazykové zkoušky FCE, CAE, atd.). Vzhledem k tomu, že zkouška probíhá pouze písemnou formou, testuje znalosti potřebné k výuce angličtiny, nikoli dovednosti. Požadovaná minimální úroveň angličtiny je PET / úroveň B1 Společného refernčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Zkouška není jazykového charakteru, její součástí není poslech, plynulé vyjadřování ani psaní delších textů. Učitel by měl mít za sebou alespoň krátkodobou praxi.

Komu je kurz určen

Rozsah kurzu:

 • 30 hodin prezenční formy výuky (5 dnů).

Náplň kurzu:

 • student a prostředí třídy,
 • slovní zásoba (analýza a výukové principy), výslovnost, čtení,
 • mluvnice (analýza a výukové principy),
 • testování a zkoušky,
 • poslech, mluvený a psaný projev.

Účastníci kurzu získají:

 • osvědčení o absolvování kurzu,
 • po úspěšném složení zkoušky mezinárodně platný certifikát,
 • balíček výukových a informačních materiálů,
 • slevy na kurzy pro veřejnost a mezinárodní certifikáty organizované naší autorizovanou jazykovou školou,
 • občerstvení zajištěno.

Termíny - přehled všech aktuálně vypsaných termínů

Přejít k přihláškám.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Reference

Plačková Jana, (Jazykové gymnázium P.Tigrida):
Chtěla bych moc poděkovat za vysokou úroveň kurzů a přátelské prostředí ....pokračovat

Akce

Vážení a milí studenti,
vzhledem k dalšímu opatření vlády zůstávají učebny jazykové školy uzavřeny do 11. 4. 2020. Řada kurzů přešla na online výuku, jak nám doporučilo ministerstvo školství. Děkujeme vám všem, kteří jste se do tohoto způsobu výuky zapojili a využíváte stávající možnosti. Za všechny vaše podněty a podporu děkujeme.
Po ukončení mimořádných opatření budou kurzy dále pokračovat prezenční formou v učebnách jazykové školy. Hodiny, které se neuskutečnily (prezenční, ani online formou) proběhnou po domluvě s lektory v náhradních termínech. Navíc jsme pro kurzy, které přešly na online výuku, připravili bonus, v podobě několika hodin navíc, jako poděkování za věrnost a flexibilitu v tomto období. Studentům kurzů, které v tuto chvíli neprobíhají v žádné podobě, nabídneme po skončení vládních opatření adekvátní náhradu za neuskutečněnou výuku.
Děkujeme vám všem za podporu a přejeme pevné zdraví!
Vaše Hello

Skype výuka

V pondělí 16.3.2020 zahajujeme skype výuku na dálku z pohodlí domova, kanceláře... Chci se přihlásit

Pro pedagogy

Programy DVPP, pobytové kurzy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

V létě číhá angličtina.... i tam, kde byste ji nečekali

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových školNaši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook