Přihláška ke zkoušce

Přípravné kurzy ke zkoušce

Podívejte se na průběh jazykových zkoušek Cambridge English v Hello ikona youtube nova.pngCambridge English: Business-úroveň B1-B2-C1 dle SERR

Úroveň zkoušky BEC

Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a v administrativě. Testuje se jak obecná znalost jazyka, tak znalost obchodní angličtiny. Můžete si vybrat z těchto typů zkoušek Business English Certificates (BEC):

  • Preliminary – B1
  • Vantage – B2
  • Higher – C1

BEC Preliminary

Zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka. Tato úroveň odpovídá stupni PET (B1). Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (cca. 40 minut), 3. mluvení (přibližně 12 minut ve dvojici uchazečů).

Čtení a psaní

Část čtení má za úkol ověřit schopnost kandidáta číst a chápat obsahy textů různého typu. Úkoly mají formu výběru z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo rozhodování o pravdě a nepravdě. V části zaměřené na psaní musí kandidát vytvořit dva texty: 1. komunikace s kolegou nebo kolegy ve firmě ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o vzkaz, poznámku nebo e-mail 2. korespondence určená někomu mimo firmu (např. zákazníkovi nebo dodavateli) ohledně obchodní záležitosti; může se jednat o dopis, fax nebo e-mail. Čtení a psaní odpovídá 50 % z celkového počtu bodů.

Poslech (cca. 40 minut)

Ověřuje kandidátovu schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Použité poslechy mohou být nejrůznější monology či dialogy, včetně rozhovorů, diskusí, telefonických hovorů a vzkazů. Poslech je hodnocen 25 % z celkového počtu bodů.

Mluvení (12 minut)

Tato část se zaměřuje na kandidátovi reakce v konkrétních situacích, vyjádření souhlasu či nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem. Mluvení odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

BEC Vantage

Zkouška pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře. Tato úroveň odpovídá úrovni FCE (B2). Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina), 2. psaní (45 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (cca. 14 min. ve dvojici kandidátů)

Čtení (1 hodina)

Část čtení má za úkol ověřit schopnost kandidáta číst a chápat obsahy textů různého typu jako jsou články, zprávy, reklamy, dopisy, vzkazy, katalogy a jiné obchodně zaměřené texty. Úkoly mají formu výběru z možností, spojování variant, doplnění textu a formulářů nebo opravování textu. Čtení odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

Psaní (45 minut)

V části psaní musí kandidát stejně jako v úrovni Preliminary vytvořit dva texty, které mohou mít jednu z následujících forem:

1. komunikace s kolegou ohledně obchodní záležitosti prostřednictvím vzkazu, poznámky, nebo e-mailu 2. komunikace s externí osobou (zákazník, dodavatel) prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo faxu 3. zpráva týkající se konkrétní události, která se již stala 4. návrh týkající se konkrétní události v budoucnosti spolu s  doporučením řešení

Poslech (40 minut)

Ověřuje kandidátovu schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavních myšlenek. Poslechy mohou být úryvky z rozhovorů, diskuzí či telefonátů. Odpovědi mají formu doplňování poznámek, spojování a výběru z několika možností. Poslech odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

Mluvení (14 minut)

Tato část se zaměřuje na kandidátovi reakce v konkrétních situacích, vyjádření souhlasu či nesouhlasu a schopnost domluvy se zkoušejícím a druhým kandidátem. Mluvení odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

BEC Higher

Zaměřeno na studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Kandidáti na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Tato úroveň odpovídá úrovni CAE (C1). Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 10 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 16 minut ve dvojici kandidátů)

Čtení (1 hodina)

Část čtení obsahuje různé typy obchodně zaměřených textů, jako jsou články, zprávy, reklamy, katalogy,dopisy. Kandidát plní úkoly, které zahrnují spojení variant, výběr z více možností, doplňování z více možností nebo bez možností a editaci textu. Čtení odpovídá 25 % z celkového počtu bodů

Psaní (1 hodina a 10 minut)

Kandidáti napíší dva texty, první v rozsahu 120-140 slov má podobu vzkazu nebo e-mailu a vychází z určitých vstupních informací v podobě grafů nebo tabulek. U druhého textu, jehož rozsah musí odpovídat 200-250 slovům, si může kandidát vybrat téma z několika možností, jimiž jsou např. zpráva nebo návrh (ve formě vzkazu nebo e-mailu), obchodní korespondence (dopis, fax nebo e-mail). Psaní odpovídá 25 % z celkového počtu bodů. Na oba texty připadá rovnoměrný podíl.

Poslech (40 minut)

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích a pochopení hlavního tématu, podrobných informací, kontextu, a názorů osob. Poslech odpovídá 25 % z celkového počtu bodů.

Mluvení (16 minut)

Tato část se skládá ze tří oddílů. V prvním probíhá rozhovor kandidáta se zkoušejícím na řadu osobních a obchodních témat. Druhý oddíl představuje mini prezentace na obchodní téma: kandidát si zvolí jedno ze 3 témat, má 1 minutu na přípravu a pak 1 minutu hovoří. Každý kandidát rovněž pokládá druhému kandidátovi po skončení jeho prezentace otázku. Třetí oddíl tvoří diskuse s druhým kandidátem na dané obchodní téma – oba kandidáti by měli debatovat o daném problému a nalézt řešení. Kandidáti by měli být schopni vyjádřit a obhájit své názory, srovnávat, vyjádřit souhlas a nesouhlas.

ILEC (International Legal English Certificate)

Úroveň zkoušky ILEC

Angličtina je jazyk denně používaný ve světě mezinárodního práva a byznysu. Zaměstnavatelé chtějí mít jistotu, že jejich zaměstnanci ovládají právnickou angličtinu na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí, aby bez námahy psali a četli právnické texty v daném jazyce nebo efektivním způsobem komunikovali s klienty a spolupracovníky na celém světě.
Zkouška ILEC je určena osobám, které musí prokázat znalost právnické angličtiny na vysoké úrovni.

ILEC se vykonává na úrovni B2-C1. Certifikát dokazuje, že ovládáte právnickou nebo finanční angličtinu na vysoké úrovni a jste schopni pracovat v mezinárodním právním nebo finančním světě.

Reading

Tato část obsahuje šest úloh, které testují kandidátovu znalost jazykového systému a porozumění psané angličtině.

Writing

Kandidát má za úkol napsat dopis a protokol v právnickém kontextu.

Listening

Test je složen ze čtyř částí. Nahrávky obsahují různé typy monologů a rozhovorů – prezentace, přednášky, oznámení, diskuze, interview.

Speaking

Tato část testuje kandidátovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vyjadřovat své názory, postoje a myšlenky.

Akce

Mimořádná opatření prokázat se očkováním se nevztahují na vzdělávací akce do 20 osob. Kontrola v našich kurzech tedy neprobíhá.

CAMBRIDGE CERTIFIKÁT MÍSTO MATURITY!

Víte, že můžete nahradit maturitu z angličtiny složením mezinárodní zkoušky Cambridge English? Přihlaste se na zkoušku včas, ať to stihnete. Bližší informace

Adventní kalendář plný dárků

Od 1. 12. jsme pro vás připravili Adventní kalendář plný dárků. Vyberte si ten nejlepší dárek pro vás. Více na na webuFacebooku.

DÁRKOVÝ POUKAZ POD STROMEČEK

Připravíme vám dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč,
1000 Kč3000 Kč.
Obdarujte sebe nebo své blízké jazykovým kurzem.
Více informací.

Pomaturitní studium

Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu! Stále máme volná místa! Více informací

Pro pedagogy

Programy DVPP, pobytové kurzy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

Více angličtiny, více šancí

Připravili jsme pro vás spoustu novinek a zajímavých akci. Vice najdete v novém newsletteru.


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Telefon:
Ostrava: 777 143 556
Opava: 778 529 533
Email: prodej@hello.cz
Sociální sítě:
Facebook
Instagram
YouTube
Linkedin
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových školNaši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusBenefityJazykovkyAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook