NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak zjistím, kterou úroveň mám zvolit?

2. Jak se na zkoušky připravit?

3. Jak se zaregistruji na Cambridge Exam?

4. Jaký je rozdíl mezi klasickou verzí Cambridge Exams a verzí "for schools"?

5. Jaký je rozdíl mezi papírovou a počítačovou verzí Cambridge Exams?

6. Mohu si v daném termínu vybrat, zda chci skládat zkoušku v počítačové nebo papírové verzi?

7. Je možné se ke zkoušce přihlásit i po uzávěrce přihlášek?

8. Jaký doklad totožnosti mohu přinést ke zkoušce?

9. Jak dlouho jsou výsledky platné?

10. Mohu zkoušky opakovat, pokud neuspěji?

11. Mohu zkoušku zrušit nebo přesunout na jiný termín?

12. Jsou k dispozici úpravy pro kandidáty se speciálními potřeby nebo hendikepem?

13. Jakým způsobem se zkoušky hodnotí?

14. Jak dlouho trvá získání výsledků po absolvování zkoušky, kde si je mohu zobrazit a kdy přijde certifikát?

15. Mohu se po obdržení výsledku odvolat?

16. Ztratil jsem certifikát, co teď?


Nenašli jste zde odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás na emailu cambridge@hello.cz a my Vám rádi pomůžeme! 


Jak zjistím, kterou úroveň mám zvolit?

Určení správné úrovně pro Cambridge Exams je klíčové pro úspěch. Před zkouškou doporučujeme využít rozřazovací test který vám pomůže zhodnotit vaše jazykové dovednosti a doporučit vhodnou úroveň. Pokud si stále nejste jistí, zda jste ke zkoušce připraveni, můžete využít naše pretesty, popřípadě se přihlásit do jednoho z přípravných kurzů.


Jak se na zkoušky připravit?

Příprava na Cambridge Exams je klíčovým krokem k úspěšnému absolvování. Můžete využít různé online zdroje, včetně učebnic, online cvičení a kurzů. Doporučujeme si také projít zkušební test a videa z ústní části, které naleznete na YouTube. Pro konkrétní informace o formátu zkoušek a další užitečné tipy navštivte naše webové stránky 

Rovněž vám doporučujeme prozkoumat naše přípravné kurzy ke zkouškám, které vám pomohou získat potřebné dovednosti. 

 

Jak se zaregistruji na Cambridge Exam?

Pro registraci na Cambridge Exam existují dva hlavní způsoby. První možností je registrovat se přes náš eshop, kde stačí kliknout na název zkoušky v tabulce aktuálních termínů a postupovat podle instrukcí.

Druhou možností je vyplnění elektronické přihlášky a zaslání na email cambridge@hello.cz.

Při přihlašování je důležité dbát na uzávěrku přihlášek, protože po tomto datu se ke zkoušce přičítá poplatek za pozdní přihlášení a ne vždy je možné se ke zkoušce takto přihlásit. 

 

Jaký je rozdíl mezi klasickou verzí Cambridge Exams a verzí "for schools"?

Cambridge Exams nabízí dvě hlavní verze: klasickou a "for schools". Klasická verze je určena pro širokou veřejnost a hodí se pro všechny věkové kategorie. 

Naopak, verze "for schools" je přizpůsobena pro žáky ve věku 11-20 let a obsahuje tématy a úkoly relevantní pro školní prostředí. 

Oba formáty však zachovávají stejnou kvalitu a úroveň obtížnosti, liší se pouze obsahem, který je přizpůsoben cílové skupině. Na oba typy zkoušky se dá přihlásit bez ohledu na věk, věková hranice pro verzi „for schools“ je pouze doporučená. Na certifikátu verze zkoušky uvedena není.

 

Jaký je rozdíl mezi papírovou a počítačovou verzí Cambridge Exams?

Cambridge Exams nabízí obě verze zkoušek - papírovou a počítačovou. Papírová verze se provádí tradičním způsobem na papíře, kde kandidáti píší své odpovědi a pracují s tištěnými materiály. Naopak počítačová verze umožňuje kandidátům psát a pracovat přímo na počítači. 

Obě verze mají stejný formát otázek, ale rozdílný způsob provedení, a kandidáti mohou vybrat tu, která jim více vyhovuje. 

Výhodou počítačové verze zkoušek jsou rychlejší výsledky, které jsou k dispozici už za 2-3 týdny, na rozdíl od papírové verze, kdy je to 6-9 týdnů.

 

Mohu si v daném termínu vybrat, zda chci skládat zkoušku v počítačové nebo papírové verzi?

Bohužel ne, verze zkoušky jsou pro daný termín přesně stanoveny. Verzi zkoušky vždy naleznete v naší tabulce aktuálních termínů.

 

Je možné se ke zkoušce přihlásit i po uzávěrce přihlášek?

Ano, je možné se přihlásit ke zkoušce i po uzávěrce přihlášek za poplatek 700 Kč. Avšak, aby bylo možné zjistit dostupnost míst, prosím kontaktujte nás předem na e-mailové adrese cambridge@hello.cz. Termíny uzávěrek přihlášek naleznete v tabulce aktuálních termínů.

 

Jaký doklad totožnosti mohu přinést ke zkoušce?

Kandidáti ve věku 15 let a starší jsou povinni prokázat svou totožnost pomocí jednoho z následujících dokumentů:

- Čeští a slovenští občané - občanský průkaz / pas

- Ostatní občané Evropské unie - občanský průkaz / pas

- Mimo Evropskou unii - pouze pas

Kandidáti mladší 15 let jsou povinni prokázat svou totožnost jedním z následujících dokumentů:

 • Čeští občané - občanský průkaz / pas
 • Ostatní občané Evropské unie - občanský průkaz / pas
 • Mimo Evropskou unii - pouze pas


V případě, že kandidát mladší 18 let není schopen předložit jeden z výše uvedených doklad totožnosti, musí být formulář "Candidate identification form" vyplněn předem a odeslán na email cambridge@hello.cz před konáním zkoušky. Pro formulář nám napište na email cambridge@hello.cz

DŮLEŽITÁ INFORMACE: jiné dokumenty, jako například řidičský průkaz, ISIC karta, karta na MHD apod., nebudou akceptovány jako platné doklady totožnosti pro účely konání zkoušky. 

Kandidáti bez platného průkazu totožnosti nebudou moci zkoušku absolvovat.

 

Jak dlouho jsou výsledky platné?

Certifikáty Cambridge Exams jsou mají celoživotní a mezinárodní platnost. Nicméně, některé zahraniční univerzity mohou vyžadovat, aby výsledky nebyly starší dvou let.

 

Mohu zkoušky opakovat, pokud neuspěji?

Ano, je možné zkoušky opakovat v případě neúspěchu. Avšak, kandidáti musí absolvovat celý proces znovu, což zahrnuje opětovnou registraci, opětovné složení všech částí zkoušky a opětovné zaplacení celého poplatku za zkoušku. Na rozdíl od některých jiných zkoušek, jako jsou například zkoušky z němčiny, není možné opakovat pouze konkrétní části zkoušky.

 

Mohu zkoušku zrušit nebo přesunout na jiný termín?

Před uzávěrkou přihlášek máte možnost zrušit nebo přesunout zkoušku na jiný termín. Po uzávěrce přihlášek to lze pouze ze závažných důvodů, kterými jsou:

 • Nemoc nebo zdravotní komplikace v den konání zkoušky
 • Ztráta blízkého člena rodiny.
 • V případě těžké životní situace nebo úrazu, např. stanete-li se obětí trestného činu nebo dopravní nehody

Žádost o vrácení poplatku za zkoušku z výše uvedených důvodů lze podat písemné žádosti zaslané na email cambridge@hello.cz nejpozději do 3 kalendářních dnů. Žádost musí obsahovat doklad (lékařská zpráva, policejní protokol apod.)

Pokud se ke zkoušce nedostavíte a do 3 kalendářních dnů nám nezašlete žádost o vrácení poplatku (pouze v případě výše uvedených důvodů), nárok na vrácení poplatku za zkoušku Vám zaniká.

 

Jsou k dispozici úpravy pro kandidáty se speciálními potřeby nebo hendikepem?

Ano, pro kandidáty se speciálními potřebami nebo hendikepem jsou k dispozici různé úpravy. Patří sem například delší čas na písemné části zkoušky, zvětšené materiály, samostatná třída nebo dokonce odpuštění některých částí zkoušky. Více informací o možných úpravách a postupech najdete ZDE.

Kandidáti by měli předem kontaktovat náš tým na emailu cambridge@hello.cz, abychom mohli poskytnout potřebné informace o termínech pro podání žádosti. Často bývá nutné podat žádost před uzávěrkou přihlášek, takže včasná komunikace je klíčová. K žádosti je vždy třeba přiložit lékařskou zprávu nebo zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

 

Jakým způsobem se zkoušky hodnotí?

Cambridge Exams jsou hodnoceny pomocí Cambridge English Scale, což je univerzální bodovací systém, který umožňuje přesné a spravedlivé hodnocení na všech úrovních jazykových dovedností. Více informací o Cambridge English Scale naleznete ZDE.

Je dobré zmínit, že pokud kandidát dosáhne známky A, na certifikátu bude uvedena úroveň o stupeň vyšší, než je ta, kterou zkoušku skládal. Naopak, pokud se mu zkouška nepovede a napíše ji na úroveň o stupeň nižší, obdrží certifikát o nižší úrovni.

 

Jak dlouho trvá získání výsledků po absolvování zkoušky, kde si je mohu zobrazit a kdy přijde certifikát?

Získání výsledků závisí na formátu zkoušky:

 • Výsledky počítačové verze zkoušky jsou obvykle k dispozici 2-3 týdny po konání zkoušky.
 • Výsledky papírové verze zkoušky mohou trvat déle, přibližně 5-9 týdnů.

Pro zobrazení výsledků mohou kandidáti použít přístupové údaje uvedené v dokumentu Confirmation of Entry, který obdrží před konáním zkoušky.

Tištěné certifikáty začnou být z Cambridge odesílány asi 2 týdny po obdržení výsledků. Certifikáty budou k dispozici na naší pobočce, kde si je kandidáti mohou osobně vyzvednout. Alternativně mohou zažádat o zaslání certifikátu poštou.

 

Mohu se po obdržení výsledku odvolat?

Ano, máte možnost podat odvolání po obdržení výsledků. Existují dvě fáze odvolání:

1. Results Enquiries - Stage 1 (Administrativní kontrola):

 • Poplatek: 750 Kč
 • Výsledky budou zveřejněny do 5 pracovních dnů od podání žádosti.

 

2. Results Enquiries - Stage 2 (Opětovný přezkum všech písemných částí zkoušky):

 • Poplatek: 2 200 Kč (A2 Key/Key for Schools, B1 Preliminary/Preliminary for Schools, B1 Business Preliminary) / 3 300 Kč (B2 First/ for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency)
 • Výsledky budou zveřejněny do 15 pracovních dnů od podání žádosti.

 

Přezkoumání ve Stage 2 není možné podstoupit bez předchozího Stage 1.

DŮLEŽITÉ: výsledek se po odvolání může zvýšit, ale také snížit. V případě objevené chyby bude kandidátovi zaplacený poplatek vrácen.

Veškeré žádosti o odvolání musí být podány prostřednictvím Exams Managera centra na emailu cambridge@hello.cz.

Pro více informací a detailů o procesu odvolání navštivte stránky Cambridge.

 

Ztratil jsem certifikát, co teď?

Pokud jste ztratili svůj certifikát z Cambridge English exam, můžete si objednat tzv. Certifying Statement. Certifying Statement obsahuje veškeré informace, které byly uvedeny na původním certifikátu, je ověřen námi a lze ho použít jako oficiální důkaz o vašich výsledcích, například při přihlašování na univerzitu.

Certifying Statement je jedinou možností nahrazení ztraceného certifikátu, kterou Cambridge nabízím. Bohužel vám nemůžeme poslat další kopii vašeho certifikátu ani digitální kopii.

Požadavek o Certifying Statement lze podat dvěma způsoby:

- Přes online formulář. S následnou online platbou debetní nebo kreditní kartou.

- Přes naše zkouškové centrum prostřednictvím emailu cambridge@hello.cz, zde je možná platba hotově, kartou či převodem. 

Cena za Certifying statement je 53 GBP (v přepočtu 1500 Kč) + poštovné 35 GBP (1000 Kč)

 


 

 

 

Akce

JEDINEČNÁ NABÍDKA!

Pro všechny, kteří to myslí s jazyky vážně, jsme připravili jedinečnou akci. Objednejte si do 30. 6. kurz na celý rok s exkluzivní slevou 20% na kurzy pro dospělé a 25 % na kurzy pro děti, zaplaťte do 30.8. a ušetřete až 2500Kč. Akce platí pouze na skupinové kurzy.

INDIVIDUÁLY SE V LÉTĚ VYPLATÍ (AKCE 10 + 2 ZDARMA)

V období od 15. 6. do 15. 9. si při koupi balíčku individuální výuky odnesete jako bonus dvě hodiny zdarma.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA A OBJEVNÁ VYCHÁZKA OBJEV OSTRAVU!!!

V červnu se v Hello budou dít věci. Přijďte s námi objevit krásy Thajska v rámci cestovatelské přednášky nebo Objevit Ostravu jinak. Registrace ZDE.

LÉTO S HELLO

Ani o prázdninách nemusíte na jazyky rezignovat. Připravili jsme pro vás krátké týdenní, ale o to intenzivnější varianty nejžádanějších jazyků a úrovní. ZDE.

LETNÍ TÁBORY A AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Hledáte prázdninové aktivity pro své děti? Nabídku táborů, letních kurzů nebo doučování najdete ZDE.

POMATURITNÍ STUDIUM

Přemýšlíte, co budete dělat po maturitě? Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu za brzké přihlášení! Více informací

PRO PEDAGOGY

Programy DVPP, pobytové kurzy, letní školy či šablony MŠMT najdete na webu dvpp.hello.cz


Novinky

VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Telefon:
Ostrava: 777 143 556
Opava: 778 529 533
Email: info@hello.cz
Sociální sítě:
Facebook
Instagram
YouTube
Linkedin
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových školNaši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusBenefityJazykovkyAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2023 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook