Naši lektoři v Ostravě

Učili Vás? Nebo se právě chystáte do našich kurzů a zajímá Vás, kdo Vás bude učit?
Přečtěte si profily některých našich ostravských lektorů, možná jste o nich nevěděli, že...

Aleš Bednárek

A.-Bednárek.png Aleš působí v JŠ Hello zhruba třetím rokem, nicméně nedostatek zkušeností s vedením výuky plně vynahrazuje jeho znalost anglického jazyka a zápal, se kterým se pouští do své práce. V minulosti měl možnost vycestovat do zahraničí za účelem prohloubení znalostí anglického jazyka. Poté byl zaměstnán ve firmě, kde tyto znalosti mohl úspěšně uplatnit. Mezi jeho záliby patří četba knih v původním znění a učení se novým jazykům. Do budoucna by se Aleš rád začal plně věnovat japonštině a opět vyrazil zdokonalit své jazykové schopnosti do zahraničí.

Jolana Beilová

Jolana vystudovala Ústav cizích jazyků a humanitních studií na Univerzitě v Pardubicích, obor anglická filologie. Rok působila na Obchodní akademii. Od roku 1996 vyučuje anglický jazyk na 1. i 2. stupni základní školy. V předešlých letech také vyučovala jazyk francouzský. Ráda využívá inovativní způsoby výuky, se svými žáky nacvičuje a veřejně prezentuje divadlo v angličtině. Momentálně své žáky připravuje na mezinárodní certifikáty Cambridge.

Jana Borikova

jana boriková.png Výuce jazyků se Jana věnuje od roku 2003, kdy se po přestěhování do Ostravy stala lektorkou naší JŠ. Po ukončení studia Žurnalistiky a Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci odjela na rok do Bostonu v Massachusetts. Tento svůj pobyt završila v roce 2000 úspěšným složením certifikátu TOEFL. V srpnu 2015 ukončila obor Angličtina pro školskou praxi na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době učí angličtinu na střední škole. Zkušenosti má s různými druhy kurzů (firemní, individuální, veřejné, pomaturitní; obecná i obchodní angličtina) a všemi věkovými kategoriemi. Velmi ráda vymýšlí mnemotechnické pomůcky pro snadnější zapamatování různé slovní zásoby, gramatiky či výjimek. Učí v duchu J. A. Komenského a jeho školy hrou! Volné chvíle se snaží trávit s rodinou a přáteli, nejlépe v pohybu. Miluje moře a studium dalších jazyků. Před vaší dovolenkou do Řecka si s Janou určitě domluvte nějakou hodinu řečtiny . :)

Dalibor Chrápek

D.-Chrápek.png Dalibor se připojil k Hello v roce 2013 a bez zbytečných okolků hodiny angličtiny rozjel v intenzivním a aktivním duchu, kdy je každý student zapojen od první do poslední minuty. Často pak z výuky odchází zcela vyčerpaný, ale kdo chce něco umět, nemůže si jen hrát :) Ať už se jedná o veřejnostní, firemní či individuální kurz, důraz je kladen na používání jazyka, což promítá i do svého volného času, kdy je ponořen do angličtiny ve všech jejích podobách, včetně vlastní literární tvorby. Zatím se jeho studnice nadšení jeví nevyčerpatelná, tak honem, honem…

Lucie Kolompárová

Lucie pracuje v JŠ Hello pouze krátce jako lektorka španělského jazyka. V roce 2012 dokončila magisterské studium Španělské filologie, Učitelství základů společenských věd a oboru Vzdělávací politika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimoto působí jako učitelka španělského jazyka na soukromém gymnáziu. Ve svých hodinách neváhá uplatnit zkušenosti nabyté během svého studijního pobytu na Universidad Autónoma v Madridu a pracovních stážích. Ve volné chvíli se věnuje zdokonalování jazykových znalostí, nově také katalánštiny, které ráda využívá při cestování.

Jaroslav Konvička

Jaroslav je studentem navazujícího magisterského oboru Anglická filologie na Slezské univerzitě v Opavě. Po maturitě si dal dvouletou studijní pauzu, aby mohl cestovat za prací do Velké Británie, kde pobýval delší dobu na více místech, jako např. hrabství Devon, nebo města Leeds a Glasgow. Výuka angličtiny, se kterou má zkušenost po celou dobu svého studia, je pro něj spojením příjemného s užitečným. O angličtinu a reálie anglicky mluvících zemí se však začal více zajímat už na střední škole prostřednictvím knih a filmů. Své jazykové schopnosti se kromě studia na VŠ snaží neustále rozšiřovat četbou anglicky psaných knih a sledováním filmů, či seriálů a talkshow bez titulků, což také vřele doporučuje svým studentům. V Anglii se cítí jako doma a rád se do této země vrací na kratkodobé pobyty o letních prázdninách. Ve volném čase píše povídky, čte knihy, poslouchá hudbu, nebo hledá inspiraci v přírodě.

Svatava Kretková

Absolvovala magisterské studium německé filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1999 vyučuje německý jazyk na jednom z ostravských gymnázií a věnuje se soukromé výuce především obecného jazyka. Dlouhodobě spolupracuje jako externí učitelka s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity na didaktické přípravě budoucích adeptů učitelského řemesla. Na svém kontě má více než dvacet přeložených titulů z oblasti německé fantasy a detektivní literatury. Ráda pravidelně navštěvuje německy mluvící země, ať už pracovně nebo soukromě. Ve volném čase sportuje, čte a věnuje se rodině a přátelům.

Jana Mikesková

Jana pracuje jako lektorka francouzštiny. Dokončuje studium na Ostravské univerzitě, obor francouzský jazyk a literatura – geografie. Absolvovala půlroční pobyt na univerzitě François - Rabelais v Tours ve Francii, který byl pro ni velkým přínosem. Zabývá se výukou odpoledních kurzů, a také učí ve firmách. Kromě francouzského jazyka rovněž vede kurzy českého jazyka pro Francouze. Těší se na hodiny s Vámi!

Jakub Nohavica

Brázdí zejména vody tlumočnictví, jež zároveň do nemalé míry ovlivňuje tok jeho hodin. V těch zakotvuje primárně v pokročilých aspektech písemného i mluveného projevu. Stěžejní náplní jeho výuky bývá bouřlivá diskuze na nejrůznější společenská témata, jejichž prostřednictvím chce studentům předat: „ … že jazyk je pouze vírem vhodně zvolených slov a gramatických konstrukcí, které však k tomu, aby se v něm cítili jako ryby ve vodě, zdaleka nestačí.“

Pavel Pěnčík

pencik_detail.jpg Pavel působí jako lektor němčiny od roku 1996. Odborně se zaměřuje na výuku kurzů s profesní orientací, jeho cílem je vyučovat i složité oblasti slovní zásoby a gramatiky zábavně a záživně. V posledních letech je oprávněn zasedat v komisi německých jazykových certifikátů Goethe Institutu. V rámci své činnosti často překládá odborné texty se zaměřením na techniku, smluvní vztahy a životní prostředí, jakož i tlumočí. Volný čas nemá, pokud už, věnuje se zahradě a fotografování. V budoucnosti by se rád zlepšil v angličtině a ruštině.

Jiřina Slaměnová

Působí v JŠ Hello jako lektorka anglického jazyka od roku 2006, kde začala učit už v době studií na VŠ. Za tu dobu nasbírala hromadu zkušeností v pomaturitním studiu, veřejnostních, firemních i individuálních kurzech, krátce i výukou malých dětí v dětských kurzech. Výuka anglického jazyka je její oblíbenou činností, kterou nepřerušila ani mateřská dovolená. Strávila několik sezón v USA v rámci programu Work & Travel, kde si vyzkoušela pracovat jako housekeeper, recepční, shop assistant, lifeguard nebo ošetřovatelka invalidního člověka. V rámci těchto pobytů se snažila procestovat co nejvíce z východního pobřeží USA. Miluje cestování, její nejoblíbenější zemí je Vietnam, který procestovala s manželem z Hanoje až na ostrov Phu Quoc na vlastní pěst. Ve svých hodinách přistupuje ke studentům s pochopením a citem.

Eliška Suchánková

Eliška-na-web.jpg Eliška působí jako lektor angličtiny od roku 2005. V roce 2009 získala na Ostravské univerzitě v Ostravě magisterský titul v oboru anglický jazyk a historie pro střední školy, od té doby působí jako lektorka na plný úvazek. Baví ji zejména výuka pomaturitního studia, ale učí i kurzy pro veřejnost, firemní kurzy a individuály. Angličtině se věnuje i ve svém volném čase – dělá korektury, překlady, čte a píše povídky, ale učí se i německy. V dětství strávila čtyři a půl roku v Austrálii, kde chodila do školy.

Karin Trinčková

K.-Trinčková.pngKarin vystudovala německý jazyk, ruský jazyk a zeměpis. V rámci studia i profesního vzdělávání se účastnila jazykových pobytů v Rusku a Německu, připravuje studenty k maturitě nebo k absolutoriu, rovněž vede kurzy pro dospělé. Němčina je pro ni jazykem č.1! Domluví se s ní v různých částech světa, hodně jí fandí a věří, že v rámci Evropy může soupeřit s angličtinou. V tomto duchu vede také své studenty a klienty.

Petra Valíčková

Petra-Valičková.png Anglický jazyk Petra vyučuje již od roku 2003. Anglicky se naučila mluvit v Jihoafrické republice, kde emigrovala se svou rodinou v 6 letech. Docházela do místní školy a dokončila základní vzdělání. Poté se vrátila do České republiky. Jejími studenty jsou úplní začátečníci (A1) až po velmi pokročilé (C1). Aktivně každým rokem připravuje studenty jak na mezinárodní zkoušky (PET, FCE, CAE, BEC), tak i na Státní maturitu. Soustředí se hlavně na mluvení/konverzaci a porozumění jazyku. Jejím heslem je, že vyplňovat cvičení v učebnici zvládne každý sám, ale něco říci v cizí zemi nebo si popovídat s cizincem, to už chce trénink! Ve volném čase (kterého příliš nemá, protože nedokážu říci NE na žádnou nabídku učit :) ) jezdí na koni a tráví čas se svými přáteli a rodinou.

Klára Zelinková

Klára v Hello učí španělštinu úplné začátečníky. Španělsko si vybrala jako cílovou zemi pro svůj pomaturitní au-pair pobyt jednak proto, že už měla nějaký jazykový základ z gymplu, ale hlavně se těšila do tepla. Necelý rok pak bydlela u jedné milé madridské rodiny, které se starala o děti (a v důsledku této zkušenosti ještě dloooho sama žádné potomky nechce), chodila do jazykovky pro cizince, poznávala kulturu, lidi a Španělsko jako takové. Výsledek byl ten, že si to tam zamilovala a udělala pak i přijímací zkoušky na Ostravskou univerzitu, kde získala titul Bc. v oboru Španělština ve sféře podnikání, a ve studiu ještě pořád pokračuje. Jako navazující obor si vybrala Španělštinu pro překladatelskou praxi. O prázdninách ve Španělsku i pracovala jako servírka, ale většinou tam jezdí spíš za přáteli. Kromě španělštiny a dnes již povinné angličtiny má i základy italštiny a portugalštiny, které se chce v budoucnu určitě ještě věnovat.

Reference

Martina P.: Měli jsme skvělou učitelku angličtiny. Hodiny mě bavily, hráli jsme hry a hlavně jsem se konečně rozmluvila. Angličtinu potřebuju, končím vysokou ...pokračovat

Akce

Vážení a milí studenti,
naše jazyková škola je již plně v provozu, v souladu s vládními opatřeními.
Těšíme se na vás!
Vaše Hello

ZÁPIS DO LETNÍCH KURZŮ!

Chcete se i přes léto udržet v kondici? Vyrážíte na dovolenou a rádi byste se rychle naučili základy jazyka nebo se rozmluvili? Vyberte si z pestré nabídky letních kurzů.

KURZY A TÁBORY PRO DĚTI

Hledáte aktivity pro své děti na prázdniny? Nabídku kurzů a letních táborů pro děti najdete ZDE.

Pro pedagogy

Programy DVPP, pobytové kurzy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

V létě číhá angličtina.... i tam, kde byste ji nečekali

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových školNaši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook