Přehled všech programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) s akreditací MŠMT

ProgramCílová skupinaHodinová dotacePočet účastníkůÚčastnický poplatek
1. Finanční gramotnostpedagogové ZŠ, SOŠ a SOU14152 800 Kč
2. Ekonomická gramotnostpedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...8101 700 Kč
3. Přírodovědná gramotnost pro učitele ZŠ ředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové), učitelé ZŠ415850 Kč
4. Čtenářská a matematická gramotnost pro učitele ZŠpedagogové ZŠ415850 Kč
5. Základy finanční gramotnostipedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...415800 Kč
6. Mediální gramotnost pro učitele ZŠ a SŠpedagogové ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...415750 Kč
7. Matematická gramotnost pro učitele ZŠředitelé škol a školských zařízení, učitelé ZŠ415850 Kč
8. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti na ZŠučitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ6151 500 Kč
9. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnostiučitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol...6151 500 Kč
10. Google - online aplikace v praxipedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...40157 800 Kč
11. Online aplikace a služby ve výucepedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...52158 200 Kč
12. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - pro začátečníkypedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...4121 100 Kč
13. Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - pro mírně pokročilépedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...4121 100 Kč
14. Interaktivní tabule jako prostředek kreativního rozvoje žáků - pro pokročilépedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...8121 500 Kč
15. Základy práce s iPademučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení5121 100 Kč
16. Měření jednotlivých dovedností dle ERR pro potřeby českých ZŠ a SŠpedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...8102 100 Kč
17. Začít spolu - alternativa pro děti i pedagogy v mateřských školáchpedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...8101 700 Kč
18. Metody aktivního vyučování - cesta k větší efektivitě a atraktivitě vzdělávanípedagogové ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...610750 Kč
19. Koučování ve školství aneb jak přemýšlet o věcech z jiného úhlu pedagogové ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...610750 Kč
20. Komunikace ve třídě se zaměřením na cílenou zpětnou vazbupedagogové ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...610750 Kč
21. iPad jako nástroj učiteleučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU...8151 500 Kč
22. Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ZŠpedagogové ZŠ5151 500 Kč
23. Moderní školaučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení56108 900 Kč
24. Moderní školkaučitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení40106 500 Kč
25. Jak se úspěšně bránit šikaněučitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení4101 200 Kč
26. Komunikativní metody výukyučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení415700 Kč
27. Učitelem dopravní výchovy rychle a bezpečněučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení4151 200 Kč
28. Výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, učitelé ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázií, VOŠ.4151 200 Kč
29. Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠučitelé MŠ60157 300 Kč
30. Využití interaktivní tabule SMART Boardučitelé MŠ, ředitelé mateřských škol6151 300 Kč
31. Pokusy a objevy aneb polytechnické vzdělávání v MŠučitelé MŠ12152 500 Kč
32. Tvoříme zahrádku aneb polytechnické vzdělávání v MŠučitelé MŠ12152 500 Kč
33. Kostky, hry a stavebnice jinakučitelé MŠ12152 500 Kč
34. Kurz osobnostního rozvoje aneb najdi a poznej sám sebeučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, Gymnázií, VOŠ ...40109 000 Kč
35. Dílna pro kutily aneb polytechnické vzdělávání v MŠučitelé MŠ12152 500 Kč
36. Hlas jako pracovní nástroj – hlasová hygienapedagogové MŠ,ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...415800 Kč
37. Zpětná vazba a způsoby opravování chybučitelé MŠ,ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení415700 Kč
38. Genetická metoda od A do Zučitelé 1. stupně ZŠ8151 500 Kč
39. Jak vést žáky 1.stupně ZŠ ke správné výslovnostiučitelé 1. stupně ZŠ8151 500 Kč
40. Zásady práce s dětmi se SPU na 1.stupni ZŠučitelé 1. stupně ZŠ8151 500 Kč
41. Specifika SPU na 2.stupni ZŠučitelé 2. stupně ZŠ6151 200 Kč
42.Jak na dotace z EU – financování projektů vzdělávacích institucíředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, učitelé ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázií, VOŠ ...5151 700 Kč
43.Tvorba projektů financovaných z ESF na školách ředitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, učitelé ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázií, VOŠ...12153 000 Kč
44. Řízení a realizace projektů financovaných z ESF na školách učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.5151 700 Kč
45. Vedení týmu I aneb porady– přežitek nebo účinný a moderní nástroj manažera? učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.615750 Kč
46. Vedení týmu II – aneb na každého platí něco jiného učitelé ZŠ,učitelé SŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení.615750 Kč
47.Nový občanský zákoník – praktický úvod do soukromého práva učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.4151 700 Kč
48. Nový občanský zákoník – jak správně číst a psát, dodatkovat a vypovídat smlouvy učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.4151 700 Kč
49. Nový občanský zákoník – prodej, koupě a pronájem majetku učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.4151 700 Kč
50. Nový občanský zákoník – rodinné právo aneb zábavné sezení s rozvodovým právníkem učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.4151 700 Kč
51. Veřejné zakázky – jak napsat správně zadávací dokumentaci a podat nabídku učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.4151 700 Kč
52. 30 rad právníka, které by měl znát každý a které vám možná ušetří milion! učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení.5151 700 Kč
53. Moderní managementučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení50107 900 Kč
54. Čtením a psaním ke kritickému myšleníučitelé ZŠ, gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení (pedagogičtí pracovníci)5151000 Kč
55. Mezinárodní konference učitelů angličtiny430400 Kč
56. Výuka anglického jazyka pro praxipedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...60208 700 Kč
57. Motivujeme žáky učit se anglicky/německy/ruskypedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...8102 100 Kč
58. Anglický jazyk pro povolánípedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...30204 350 Kč
59.Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci - preliminary - B1pedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...60208 700 Kč
60. Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci - first - B2pedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...60208 700 Kč
61.Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci - advanced - C1učitelé 2.stupně ZŠ, gymnázií a VOŠ60208 700 Kč
62. Jolly Phonics - Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazycepedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...5101 500 Kč
63. Angličtina s rodilým mluvčímučitelé MŠ, ZŠ,učitelé SŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení801010 500 Kč
64. Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny A1-B2 podle SERRučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení (pedagogové)4101 500 Kč
65. Jak správně vyslovovat česky i anglicky aneb logopedické hrátky a metoda Jolly Phonics - nejen pro učitelky běžných tříd MŠučitelé MŠ, ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení (pedagogové)24103 700 Kč
66. Jak vyučovat reálie v hodinách angličtinyučitelé ZŠ 2.stupně, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení (pedagogové)4101 500 Kč
67. Lesson Plan – příprava hodiny anglického jazykaučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení4101 500 Kč
68. Mixed Class – vyučování ve skupinách s rozdílnou úrovní žákůučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení4101 500 Kč
69. Poslech s porozuměním – časté chyby žáků a jejich řešeníučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení4101 500 Kč
70. Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny A1-A2 podle SERRučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,ředitelé škol a školských zařízení4151 500 Kč
71. Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny B1-B2 podle SERRučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,ředitelé škol a školských zařízení4151 500 Kč
72. Jolly Grammar - další stupeň metody Jolly Phonicsučitelé ZŠ na úrovni min. A24151500 Kč
73. Výslovnost a fonologie v AJučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení4151 200 Kč
74. Využití písní, filmů a videa při učení a opakování AJučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ,ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení4151 200 Kč
75. Příprava k jazykovému certifikátu - úroveň A2 dle SERRučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé a vedoucí pracovníci školských zařízení (pedagogové)80109 750 Kč
76. Příprava k jazykovému certifikátu - úroveň B1 dle SERRučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé a vedoucí pracovníci školských zařízení (pedagogové)80109 750 Kč
77. Příprava k jazykovému certifikátu - úroveň B2 dle SERRučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé a vedoucí pracovníci školských zařízení (pedagogové)80109750 Kč
78. Příprava k jazykovému certifikátu - úroveň C1 dle SERRučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé a vedoucí pracovníci školských zařízení (pedagogové)80109 750 Kč
79. Příprava k jazykovému certifikátu - úroveň C2 dle SERRučitelé MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ředitelé a vedoucí pracovníci školských zařízení (pedagogové)80109 750 Kč
80. Příprava k ústní maturitě z cizího jazyka – tvorba pracovních listůSŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení6101 500 Kč
81. Testování, zkoušení, opravování a příprava ke zkouškámučitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU,VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení4101 500 Kč
82. Communicative Language Teaching učitelé ZŠ, SŠ, gymnázií, SOŠ,SOU, ředitelé škol a školských zařízení5101 500 Kč
83. Jak na čtení a psaní pro děti s různou úrovní angličtinyučitelé MŠ, učitelé 1. Stupně ZŠ6151 500 Kč
84. Jak na poslech a konverzaci pro děti s různou úrovní angličtinyučitelé MŠ, učitelé 1. Stupně ZŠ6151 500 Kč
85. Doplňující didaktické studium anglického jazykapedagogičtí pracovníci67157 300 Kč
86. AJ pro učitele s úrovní A1.1pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
87. AJ pro učitele s úrovní A1.2pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
88. AJ pro učitele s úrovní A2.1pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
89. AJ pro učitele s úrovní A2.2pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
90. AJ pro učitele s úrovní B1.1pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
91. AJ pro učitele s úrovní B1.2pedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
92. AJ konverzace s rodilým mluvčímpedagogičtí pracovníci68157 000 Kč
93. Anglický jazyk pro učitele – úplné začátečníkypedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
94. Anglický jazyk pro učitele – začátečníkypedagogičtí pracovníci68156 000 Kč
95. Výuka německého jazyka pro praxipedagogové MŠ, ZŠ, gymnázií, SŠ, VOŠ...60208 700 Kč
96. Německý jazyk pro povolánípedagogové 2.stupně ZŠ30204 350 Kč
97. Metody aktivního vyučování v NJpedagogové SŠ a gymnázií4201 500 Kč

Základní informace

Místo konání: Hello language centre s.r.o., Novinářská 7, Ostrava – Mariánské Hory nebo Hello language centre s.r.o., Malinovského náměstí 4, Brno-město 602 00. (Změna místa konání vyhrazena.)

Materiální a technické zabezpečení: Učebny jsou vybaveny CD přehrávačem, interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu.

Způsob vyhodnocení akce: Účastníci obdrží na závěr semináře evaluační dotazník a Osvědčení o absolvování kurzu.

Dokumenty

Udělení akreditace MŠMT Vzdělávací centrum Hello s.r.o (pdf, 608 kB)
Udělení akreditace MŠMT Vzdělávací centrum Hello s.r.o (pdf, 313 kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o (pdf, 335 kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o (pdf, 342 kB)
Udělení akreditace MŠMT Vzdělávací centrum Hello s.r.o. (pdf, 330 kB)
Udělení akreditace MŠMT Vzdělávací centrum Hello s.r.o. (pdf, 362 kB)
Udělení akreditace MŠMT Vzdělávací centrum Hello s.r.o. (pdf, 370 kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf, 225 kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf, 233kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf,300kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf,500kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf,500kB)
Udělení akreditace MŠMT Hello language centre s.r.o. (pdf,500kB)

Akce

Pomaturitní studium

Udržte si statut studenta, naučte se jazyk a složte si mezinárodní zkoušku! Využijte výhodnou cenu a rezervujte si místo na příští školní rok! Více informací.

Pro pedagogy

Programy DVPP, Letní školy a konference najdete na webu dvpp.hello.cz

Novinky

Nabídka práce

Aktuálně hledáme na posílení našeho týmu Kooordinátora/ku jazykových kurzůVedoucí/ho pobočky v Brně. Více informací

ikona_video.png


VĚRNOST SE VYPLÁCÍ - KREDITNÍ SYSTÉM A SLEVY POUZE PRO VÁS

Víte, že při zakoupení jazykového kurzu se Vám automaticky načítají kredity, které následně můžete uplatnit jako slevu při nákupu dalšího kurzu? Že si můžete zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč3000 Kč a tento někomu darovat? Prostudujte prosím pozorně náš kreditní systém a další slevy a neváhejte tyto včas uplatnit.

...více novinek

Kontakt

Nejste si jisti výběrem kurzu? Máte pochybnosti? Dotazy? Nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

 
 

nebo

Kontakty

Ostrava: 599 505 808, 777 143 556
Ostrava Poruba: 778526359
Ostrava - Poruba - HP Globus: 731 655 899
Opava: 778 529 533
Brno: 774 243 556
prodej@hello.cz
Fb1.pngHello na Facebooku
Naši partneřiCambridge ExaminationsGoethe InstitutTestDaFAsociace jazykových škol Naši zákazníci mohou platit za kurzy FlexiPassyBenefityISIC karty pro studentyBenefit plusAIVDBenefityAlumniEdenredBene+

Copyright 1996-2017 - Jazyková škola Hello | mapa stránek

facebook